Geïntegreerd gezondheidsmanagement

Hoofdartikel

Er zijn de laatste jaren enkele landelijke initiatieven ontstaan die met een bundeling van krachten de noodzakelijke beweging van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’ krachtig kunnen ondersteunen. Hierbij wordt onderkend dat (publiek-private) samenwerking belangrijk is en dat bij het bevorderen van zelfmanagement een ondersteunende en stimulerende omgeving cruciaal is. Aan werknemers kan een integraal gezondheidsmanagementprogramma worden aangeboden dat wetenschappelijk gevalideerd is, leefstijl- en gedragsverandering op een stimulerende manier ondersteunt, stuurinformatie geeft voor een het bedrijfsgezondheidsbeleid en aan de verplichting voldoet om werknemers periodiek een preventief medisch onderzoek aan te bieden.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel