Vanaf € 295,- incl. btw

Inschrijven niet meer mogelijk

Over de themadag

Op dinsdag 3 december organiseert Quintesse in samenwerking met IKA Ned de eerste themadag over Hoofdzaken. Hoeveel invloeden van binnen- of buitenaf kan het brein weerstaan? Welke breineuvels kennen we en wat zijn de gevolgen daarvan voor onze arbeidsgeschiktheid?
Tijdens deze themadag staan we stil bij een aantal 'hoofdzaken' en bekijken we de relatie tot het arbeidsgeschikte brein. Want, hoe kneedbaar is het brein eigenlijk?

Kosten: Leden van Quintesse betalen €295,-. Niet leden betalen €395,-.
Bedrijfs- en verzekeringsartsen in opleiding betalen de helft van de niet-leden prijs. (Prijzen zijn voor het hele programma, inclusief BTW, lunch en toegang tot de naslagwerken)

Accreditatie: Er wordt voor 6 punten accreditatie aangevraagd bij de ABSG.

De indeling van de workshops wordt gemaakt op basis van volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met ieders voorkeur, maar kunnen geen garanties bieden. Hoe eerder de aanmelding binnen is, hoe groter de kans is dat de workshops van uw voorkeur nog vrij zijn.

Het programma

 • 09.00 - 09.30 uur Registratie en ontvangst
 • 09.30 - 10.00 uur Opening door de dagvoorzitter - Dick Spreeuwers
 • 10.00 - 10.45 uur Plenaire sessie 1 - Hoofdpijn en werk
 • 10.45 - 11.30 uur Plenaire sessie 2 - Neurodegeneratieve aandoeningen - Jeroen de Vries
 • 11.30 - 11.45 uur Koffie- en theepauze
 • 11.45 - 12.45 uur Workshopronde 1
 • 12.45 - 13.30 uur Lunchpauze
 • 13.30 - 14.30 uur Workshopronde 2
 • 14.30 - 14.45 uur Wisselronde
 • 14.45 - 15.45 uur Workshopronde 3
 • 15.45 - 16.45 uur Plenaire sessie 3 - Van burn-out naar bevlogenheid - Witte Hoogendijk
 • 16.45 - 17.00 uur  Plenaire sessie 4 - Hoofdzaken + afsluiting - Dick Spreeuwers

Programma-inhoud

Openingswoord

De complexiteit van onze samenleving en ook van ons werk neemt steeds meer toe. De snelheid van informatieverwerking en de hoeveelheid informatie die werkenden te verwerken krijgen is exponentieel toegenomen de laatste decennia. Logisch denken en analyse worden steeds meer vervangen door creativiteit en synthese. Minder kaders en grenzen, meer vrijheid en meer flexibiliteit… Het aantal uitvallers die dit cognitief en emotioneel niet meer kan verwerken groeit, zowel onder uitvoerders als leidinggevenden.

Wat betekent deze omslag voor het werken in de 21e eeuw, hoe kunnen voorkomen dat achterblijvers uitvallen en hoe gaan we om met mensen die door een hersenaandoening cognitieve beperkingen hebben en trager en minder flexibel zijn?

3 december 2019
Hoofdpijn en werk

Wat is de impact van hoofdpijn en in het bijzonder migraine op patiënten en de samenleving in het algemeen? U krijgt informatie over de pathofysiologie van migraine en andere soorten hoofdpijn. Tot slot wordt stilgestaan bij de mogelijkheden van behandeling en wanneer het tijd is om door te verwijzen.

3 december 2019
Neurodegeneratieve aandoeningen

Neurodegeneratieve aandoeningen, zoals (vroeg) dementie of de ziekte van Alzheimer brengen de nodige veiligheidsrisico’s met zich mee op de werkvloer. Welke impact heeft bijvoorbeeld dementie bij een chauffeur op het functioneren en de rijgeschiktheid? Hoe signaleren we dit tijdig? Welke prognose hebben dergelijke degeneratieve aandoeningen en welke therapie of maatregelen kunnen we toepassen?

3 december 2019
Aan het werk met migraine. Tips voor de BA en VA

In deze workshop zal gezamenlijk getracht worden om aan de hand van casussen een verdiepingsslag te maken op de plenaire lezing. U krijgt praktische handvatten om het geleerde in de praktijk te brengen.

3 december 2019
Werken na een TIA/CVA

Waar moet je als bedrijfsarts op letten bij mensen na een CVA/TIA die na een aanvankelijk (schijnbaar?) succesvolle reïntegratie na verloop van tijd alsnog uitvallen, vaak met moeilijk te duiden klachten zoals vermoeidheid? Of de medewerker die dysfunctioneert of niet gemotiveerd zou zijn en in zijn voorgeschiedenis een ‘TIA-tje’ heeft doorgemaakt.

Cognitieve beperkingen maar ook emotionele en gedragsmatige veranderingen komen in verschillende mate voor na een CVA/TIA. Ziekte-inzicht hieromtrent alsmede copingstijlen varieren en kunnen medebepalend zijn voor de prognose.

In deze workshop zal de nadruk liggen op de langere termijn gevolgen. Belangrijk aandachtspunt zal zijn het adequaat objectiveren van de niet-zichtbare gevolgen na een CVA/TIA. Welke onderzoeken zijn hiervoor beschikbaar en op basis van welke vraagstelling maak je je keuze? Hoe vertaal je de uitslag vervolgens naar een Inzetbaarheidsprofiel danwel adviezen voor passende randvoorwaarden voor werk? En welke interventies kunt u inzetten?

3 december 2019
Neurodegeneratieve aandoeningen

In deze workshop gaat Jeroen de Vries dieper in op neurodegeneratieve aandoeningen. Welke veiligheidsrisico’s of impact op het functioneren hebben geleidelijk ontstane ziektebeelden zoals dementie of de ziekte van Alzheimer? Welke dilemma’s heb je als bedrijfs- of verzekeringsarts en
welk oordeel in de afweging van belastbaarheid voor een functie tijdens de keuring? Jeroen de Vries bespreekt dit aan de hand van casuïstiek over toepassing van de regelgeving.

3 december 2019
Alcohol en drugs

Wat is er nodig om een alcohol en drugsbeleid succesvol bij een bedrijf te introduceren? In deze workshop gaat Hans Burggraaff hier dieper op in. Het accent ligt op het informeren van medewerkers omtrent het op dit gebied van hen gewenste gedrag, de mogelijkheden van controle en de problemen rondom privacy.

3 december 2019
Niet aangeboren hersenletsel: wat te doen bij stagnatie?

Niet elk begeleidingstraject na ziekte verloopt even vlekkeloos en dat is niet anders bij patiënten met niet-aangeboren hersenletsel. Bij patiënten met NAH kan het extra lastig zijn, omdat patiënten vaak  moeten leren omgaan met veranderingen op het gebied van cognitief, emotioneel en gedragsmatig functioneren. Maar hoe krijg je nu zicht op wat er gebeurt in het contact met de werknemer? Deze workshop richt zich op de werkrelatie tussen bedrijfsarts en werknemer met NAH. Hoe trek je stagnerende begeleiding vlot? Voor welke valkuilen moet je oppassen? En welke interventiemethoden vanuit de psychologie zou je kunnen gebruiken in het herstellen van de werkrelatie en het motiveren van de werknemer met NAH om werkhervattingsproces aan te gaan?

3 december 2019
Van burn-out naar bevlogenheid

Stress is zonder twijfel een van de meest misbruikte begrippen van deze tijd. Maar wat ís stress eigenlijk?
13,7 miljard jaar na de oerknal, 250.000 jaar nadat homo sapiens zijn intrede deed en twee eeuwen na de Industriële Revolutie is de wereld in steeds hoger tempo steeds complexer aan het worden. Ons stress-systeem, grotendeels gevormd in een periode waarin nog niet eens leven op het land bestond (laat staan psychologische stress), is helemaal niet toegerust om de problemen van deze tijd het hoofd te bieden. Het is dan ook geen toeval dat het aantal gevallen van burn-out een alarmerende is. Hoe voorkom je burn-out en hoe benut je de snelle ontwikkelingen om je heen als bron voor bevlogenheid.

 

3 december 2019
Hersenwerk

In de afsluiting een korte samenvatting van de belangrijkste brein-ankers van de dag in de vorm van een aantal energizers…

3 december 2019

De sprekers

Bedrijfsarts, Neuropsycholoog, Klinisch Arbeidsgeneeskundige neurologie
Klinisch arbeidsgeneeskundige
GZ-psycholoog/Neuropsycholoog
Psychiater, hoofleraar en hoofd van de afdeling Psychiatrie bij het Erasmus MC

De locatie

Van der Valk Amersfoort

Route plannen