Aantal gezonde levensjaren wereldwijd gestegen

28 augustus 2015 | Bron: Medisch Contact

Nog steeds zijn er echter landen waar de levensverwachting nauwelijks of niet stijgt, zelfs daalt: voorbeelden zijn Zuid-Afrika, Paraguay en Wit-Rusland. Bovendien zijn de verschillen tussen landen met de laagste en hoogste levensverwachting zeer groot. In Lesotho bedraagt die 45,5 jaar voor mannen en 51 jaar vrouwen; in Japan 80 jaar voor mannen en ruim 86 jaar voor vrouwen.

De cijfers laten zien hoe groot de impact van hiv/aids is geweest: het behoort tot de belangrijkste oorzaken van verlies van gezondheid in de periode die de onderzoekers bekeken: 1990-2013. Maar zeggen ze ook, dat wordt waarschijnlijk enigszins ‘goedgemaakt’ door de successen die op dat terrein de laatste jaren zijn geboekt.
hiv/aids staat in de top tien van ziekten die de ongezonde (laatste) levensjaren bepalen:

1 ischemische hartziekten
2 lagere luchtweginfecties
3 beroerte
4 lagerug- en nekpijn
5 verkeersongevallen
6 diarree
7 COPD
8 geboortecomplicaties
9 hiv/aids
10 malaria.

De variaties zijn zoals te verwachten groot: in westerse, hoge-inkomenslanden dragen ischemische hartziekten, cardiovasculaire aandoeningen, longkanker, depressie, COPD en diabetes veel bij aan ongezonde levensjaren. Terwijl in bijvoorbeeld Centraal-Azië factoren als neonatale encefalopathie en congenitale afwijkingen, in Zuid-Amerika verkeersongevallen en geweld, in West-Afrika malaria en in oost en zuidelijk Afrika hiv/aids van betekenis zijn.

De studie laat zien dat sociaaleconomische en demografische factoren – zoals inkomen per hoofd van de bevolking, vergrijzing, niveau van educatie, en vruchtbaarheidsgraad – verschillen in gezondheid en levensverwachting tussen landen voor ongeveer de helft kunnen verklaren. Maar dat gaat bijvoorbeeld niet op voor cardiovasculaire ziekten en diabetes.

Lees verder

Lees verder op: Medisch Contact