Agressief behandelen bij pneumonie niet altijd nodig

3 april 2015 | Bron: Medisch Contact

De ziekenhuizen probeerden drie strategieën telkens vier maanden uit. Per ziekenhuis verschilde de volgorde van de strategieën. Een strategie hield in dat elke patiënt die met een thuis opgelopen pneumonie in principe of bètalactamantibiotica (amoxicilline of cefalosporine) óf bètalactam plus een macrolide (zoals azitromycine) óf alleen een chinolone (zoals levofloxacine) kreeg. Als het medisch nodig was, kon op een ander antibioticum worden overgestapt.

Empirische behandeling met een bètalactamantibioticum deed niet onder voor de andere strategieën als het ging om sterfte binnen drie maanden, opnameduur of aantal complicaties. Henri van Werkhoven (arts-onderzoeker UMCU en tweede auteur van deze studie) verwacht dat deze uitkomsten in Nederland zullen leiden tot een reductie van gebruik van macroliden en fluorchinolonen. Dat is goed nieuws, want dat gebruik hangt samen met een toenemende antibioticaresistentie. Of andere landen zullen volgen, hangt af wat aldaar de meest voorkomende verwekkers van longontsteking zijn, en hoe het staat met resistentie.

Verder lezen

Lees verder op: Medisch Contact