Asscher wil positie bedrijfsartsen versterken - Medisch Contact

30 april 2015 | Bron:

Volgens Asscher zijn er rond de positie van de bedrijfsarts een aantal problemen. Zo zijn er zorgen over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts ten opzichte van zijn werkgever en is er soms onvoldoende ruimte voor een professionele beroepsuitoefening. De wijziging in de wet regelt onder meer dat alle werknemers in Nederland toegang moeten krijgen tot een bedrijfsarts. Nu is dat driekwart van de werknemers. Alle werknemers moeten bovendien de mogelijkheid krijgen van een second opinion, waardoor het handelen van de bedrijfsarts transparant en toetsbaar wordt voor de werknemer. Er komen ook sancties tegen werkgevers die geen contract hebben met een bedrijfsarts of een arbodienst, want het niet direct toegang hebben tot een bedrijfsarts vormt wat Asscher betreft een risico voor de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Ook moet de bedrijfsarts zich toeleggen op zijn adviserende rol bij verzuim van werknemers en niet, zoals nu vaak het geval is, ook de verzuimbegeleiding op zich nemen. Door verzuimbegeleiding uit te voeren ontstaat het risico dat de belangen van de werkgever zwaarder gaan wegen, terwijl de gezondheid van werknemers juist vooropgesteld moet worden, zo licht Asscher toe.

Verder lezen