Atherosclerose en het effect op cardiovasculaire events

3 september 2015 | Bron: MedNet

Tijdens het symposium, georganiseerd door MSD werd vooral ingegaan op de vraag waarom en hoe het LDL-c verminderd kan worden om de mate van atherosclerose en zo ook het risico op een cardiovasculair event terug te dringen. Toth noemde het belangrijk om zich met partikelverdeling bezig te houden. Dit omdat kleinere partikels geassocieerd zijn met een groter risico op atherosclerose. Diverse studies onderzochten het effect op serumconcentraties van vier subklassen van LDL partikels, maar ook de shift in LDL fenotype patronen (A, B, AB) in volwassen met hypertriglyceridemie.

Medicatie
Ook nieuwe ontwikkelingen kwamen aan de orde. Onder meer de vraag in hoeverre statines alleen toereikend zijn om het LDL-c voldoende te verlagen. Betere effecten worden bereikt door een lipideverlagend middel als ezetimibe toe te voegen aan statines (IMPROVE-IT studie). Een voorbeeld hiervan is ezetimibe/atorvastatine. Beide middelen remmen LDL-c op een andere manier. Het combinatiemiddel is geïndiceerd als aanvullende therapie voor gebruik naast een dieet bij volwassen patiënten met primaire (heterozygote familiaire en niet-familiaire) hypercholesterolemie of gemengde hyperlipidemie waar het gebruik van een combinatieproduct aangewezen is. Ook dat was een probleem aldus de sprekers tijdens de satellietsessie: patiënten die niet voldoende onder controle zijn met een statine alleen, of patiënten die al met een statine en ezetimibe worden behandeld. Maar ook de toevoeging aan simvastatine werd genoemd. Deze combinatie vermindert ook de triglyceriden en laat het HDL-c stijgen.

Lees verder

Lees verder op: MedNet