Bèta-blokkers niet beter dan andere anti-aritmica

12 maart 2015 | Bron: MedNet

Britse onderzoekers keken naar patiënten met zowel hartfalen als atriumfibrilleren en vergeleken binnen deze subgroep patiënten die bètablokkers kregen met degenen die placebo’s kregen. Er was tussen deze groepen geen significant verschil in mortaliteit (HR = 0,97 (95%-BI 0,83 tot 1,14; p = 0,73)) en ook het aantal ziekenhuisopnames wegens cardiovasculaire oorzaken was gelijk (HR = 0,93 (95%-BI 0,79 tot 1,10; p = 0,43)). Behandeling met bètablokkers had evenmin effect op de incidentie van fatale beroerte (HR = 1,04 (95%-BI 0,66 tot 1,63; p = 0,87)). De hazard ratio is een relatief risico op een uitkomst, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat niet iedere persoon even lang aan het onderzoek heeft deelgenomen, bijvoorbeeld vanwege overlijden.

Lees verder

Lees verder op: MedNet