Bijwerkingen statines verklaard

3 september 2015 | Bron: Medisch Contact

Het feit dat statines vaak in zuurvorm worden toegediend, en in het lichaam worden omgezet in de lactonvorm – voor de liefhebbers: een soort ester – blijkt cruciaal. Juist die vorm heeft namelijk een belemmerende werking op de energiecentrale van de cel, het mitochondrium. Preciezer: het hindert de productie van ATP, en dat is brandstof voor de spieren. Individuele verschillen in de enzymatische omzetting van de zuur- in de lactonvorm kunnen verder verklaren dat sommige patiënten meer last ondervinden dan anderen.
De nu vergaarde kennis kan mogelijk een rol spelen bij het tegengaan van de bijwerkingen.

Lees verder

Lees verder op: Medisch Contact