Biodiversiteit is gezond

21 juli 2015 | Bron: Medisch Contact

Zij baseren zich hierbij grotendeels op een meta-analyse van Civitello en anderen, gepubliceerd in PNAS USA, waarin 202 studies met 61 parasieten die planten, dieren en/of mensen kunnen besmetten, werden onderzocht. Zij vonden een duidelijke en consistente reductie in het aantal ziektes als de diversiteit in gastheren zoals gewassen en dieren hoog was. Als verklaring voor deze bevinding geven de auteurs dat de beste gastheren voor pathogenen vaak overvloedig aanwezige, wijdverspreide soorten zijn, met een snelle levenscyclus en grote weerbaarheid. Juist deze soorten blijken vanwege een typisch immuunsysteem vatbaar voor infecties. Als biodiversiteit verloren gaat hebben deze ‘sterke’ gastheren een grotere kans om te overleven. In een meer diverse populatie komen ook meer verschillende pathogenen voor, maar toch leiden zij minder vaak tot ziektes. De meta-analyse suggereert dat gezondheidswinst zou moeten worden toegevoegd aan de voordelen van een gevarieerd ecosysteem.

Verder lezen

Lees verder op: Medisch Contact