'Brede implementatie vasculair risicomanagement verbetert hypertensiezorg'

6 maart 2015 | Bron: MedNet

“Meestal wordt van de huisarts verwacht om na een event de bloeddruk goed in te stellen en de overige cardiovasculaire risico’s te managen. Hoewel wij daarvoor een goede richtlijn hebben in Nederland, lukt het blijkbaar niet om een niveau van bloeddrukcontrole te krijgen waar we trots op zijn”, aldus Jaap Deinum, voorzitter van de Nederlandse Hypertensievereniging en vasculair internist in het Radboudumc. De NHV is zich bewust van de matige bloeddrukregulatie in Nederland en Deinum denkt dat de situatie niet zal verbeteren als de eerste lijn niet betrokken wordt bij initiatieven om hypertensie beter onder controle te brengen. Mede om die reden heeft de vereniging sinds kort een huisarts en praktijkondersteuner in het bestuur en heeft de verenging nascholingsactiviteiten voor de eerste lijn opgezet.

Veel vragen
Onderliggend probleem is dat eigenlijk niet zo goed bekend is waarom het niet lukt om de bloeddruk scherper in te stellen. Deinum heeft nog vele vragen: “Is er personeels- of tijdgebrek? Is er sprake van therapeutische inertie? Is er een kennisprobleem? Ligt het aan de patiënten zelf? Wordt er genoeg aandacht besteedt aan adherente? Welke rol spelen de zorgverzekeraars? Welke rol speelt de tweede lijn?” De NHV wil al deze vragen graag onderzoeken.

Vasculair Risicomanagement
Talip Tumkaya, huisartsbestuurslid van de NHV, verwacht dat de situatie verbetert als het Vasculair Risicomanagement (VRM) breder geïmplementeerd wordt in de eerste lijn. “Uit de Ineen rapportage van 2013 zagen wij dat met het implementeren van de VRM binnen de huisartsenpraktijken de gemiddelde bloeddrukken en de LDL-cholesterolwaarden van de patiënten met een cardiovasculair event daalden. Een huisartsenpraktijk die specifiek VRM-spreekuren houdt, controleert deze patiënten regelmatig en zal de richtlijnen trachten na te streven.”

Implementatie
Op dit moment is het VRM nog lang niet overal ingevoerd. In de Ineen-publicatie Transparante ketenzorg diabetes mellitus, copd en vrm rapportage zorggroepen over 2013 hadden 39 van de 138 zorggroepen (28 procent) cijfers aangeleverd over de VRM-zorg. Deze huisartsenpraktijken bevinden zich dan ook nog vaak in de opzetfase van het VRM-spreekuur, aldus Tumkaya. “Het VRM-spreekuur is een complexe zorg die goede afspraken met tweedelijns-specialisten zoals cardiologen, vasculair internisten, neurologen en vaatchirurgen behoeft. Dat is een proces.”

Verzekeraars
De rol van de verzekeraars speelt huisartsen bij de invoering van het VRM-spreekuur ook parten, aldus Tumkaya. “Sommige verzekeraars vergoeden de VRM-zorg binnen de eerste lijn alleen voor patiënten met hartvaatziekten die een event hebben doorgemaakt. Van onze populatie heeft 4,2 procent een hartvaatziekte. Andere verzekeraars vergoeden wel de zorg voor alle cardiovasculair risicopatiënten, maar tot een maximum van 10 procent van de huisartsenpopulatie. Wij hebben 17 procent patiënten die in aanmerking komen voor primaire en secundaire preventie en zouden dus vergoeding voor 7 procent mislopen.”

Lees verder

Lees verder op: MedNet