Brein heeft mogelijk zwakke plek voor alzheimer en schizofrenie

1 december 2014

De paper verscheen in het magazine PNAS. Wetenschapper stellen er dat het abnormale patroon in de hersenen dat aan schizofrenie en alzheimer gelinkt wordt, gelijkaardig is voor beide aandoeningen. Hoewel de eerste zich vroeg in de levensloop ontwikkelt en de laatste geassocieerd wordt met ouderdom.


Schizofrenie of 'voortijdige dementie'
De studie werd uitgevoerd door een team van de Medical Research Council aan de hand van MRI-hersenscans bij 484 gezonde vrijwilligers tussen de 8 en de 85 jaar oud. Zo werd nagegaan hoe het brein op een natuurlijke manier verandert naargelang mensen ouder worden.

De beelden onthulden een doorsnee patroon: die delen van de hersenen die zich het laatst ontwikkelden, waren de eerste die aan ouderdom gerelateerde achteruitgang vertoonden.

De geïdentificeerde zones - een netwerk van zenuwcellen of grijze stof - coördineren belangrijke informatie afkomstig van de verschillende zintuigen, zoals zicht en geluid.

Toen de onderzoekers scans van alzheimerpatiënten vergeleken met die van patiënten met schizofrenie, ontdekten ze dat dezelfde zones aangetast waren. Hun bevindingen passen in het plaatje van wat andere onderzoekers eerder vermoedden: hoewel alzheimer en schizofrenie ver uit elkaar liggen, is er toch een verband tussen beide.

'Het onderzoek brengt belangrijke thema's aan het licht, over mogelijke genetische en milieu gerelateerde factoren die vroeg in ons leven een invloed kunnen hebben met levenslange consequenties als gevolg. Hoe meer we over deze ingewikkelde ziektes kunnen te weten komen, hoe beter we patiënten en hun familie zullen kunnen helpen.'

Lees verder