Chemotherapie verlengt leven bij longkanker

17 april 2015 | Bron: Medisch Contact

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven bleek de groep palliatieve longkankerpatiënten, ook na correctie voor verschillen in casemix, gemiddeld honderd dagen langer te leven dan in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein. De verklaring is hoogstwaarschijnlijk het verschil in lokaal beleid op het gebied van chemotherapie, schrijven vier betrokken medisch specialisten deze week in Medisch Contact: in het ene ziekenhuis kreeg 59 procent van de patiënten chemotherapie, in het andere 36 procent. Volgens de auteurs moet deze uitkomst worden meegenomen in het gesprek met de patiënt en diens familie over de verdere behandeling.

Ook de behandeling van patiënten met prostaatcarcinoom is veranderd door de resultaten van Zorg voor Uitkomst. Volgens de richtlijnen wordt deze ingreep in principe alleen verricht als deze leidt tot voldoende winst in termen van overleving of levenskwaliteit. In de gehele groep Santeon-patiënten is de vijfjaarsoverleving 95 procent, en dus conform de verwachtingen. Maar bij patiënten met veel comorbiditeit (zo’n 14%) is de overleving slechts 83 procent. Bij deze groep patiënten wordt voortaan nog kritischer gekeken naar de indicatiestelling, al zal deze groep niet in alle gevallen van chirurgie worden uitgesloten. 

Verder lezen

Lees verder op: Medisch Contact