Daling van aantal ernstige arbeidsongevallen

14 juli 2015 | Bron:

Het RIVM heeft in het onderzoek gegevens van de Inspectie SZW over arbeidsongevallen gekoppeld aan gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over werknemers in loondienst. Uit de gegevenskoppeling komt onder meer naar voren dat het totaal aantal jaarlijkse contractdagen tussen 1999 en 2011 toenam van 1,44 miljard tot 1,50 miljard, terwijl het aantal geregistreerde ernstige arbeidsongevallen afnam van ongeveer 2.600 in 1999 naar 2.000 in 2011. Er was in deze periode dan ook sprake van een daling van de zogenoemde ongevalsfrequentie.

Ongevalsfrequentie niet in elke sector gedaald
De daling kan volgens het RIVM deels toe te schrijven zijn aan betere arbeidsomstandigheden. Het gaat echter om een algemene daling. In sommige sectoren – zoals de gespecialiseerde bouw – is de ongevalsfrequentie tussen 1999 en 2011 juist toegenomen en ligt het aantal ongevallen nog erg hoog. Het RIVM geeft aan dat meer aandacht voor preventie van arbeidsongevallen en een verscherpt toezicht in deze sectoren daarom is aan te raden.

Verder lezen