Diagnose twee gevallen talcose bij structurele monitoring in cacaofabriek

28 september 2015 | Bron: MedNet

Op grond van de onderzoeksresultaten heeft het bedrijf een monitoringssysteem geïmplementeerd om de blootstelling aan talk te minimaliseren.

De diagnose van talcose bij een medewerker van de cacaoverwerkende fabriek was voor het bedrijf aanleiding om Rooijackers in te schakelen voor een onderzoek van de blootstelling aan talkstof bij alle medewerkers die regelmatig hiermee in aanraking komen. De 111 werknemers die de hoogste blootstelling hadden vulden een vragenlijst in over de voorgeschiedenis van hun arbeidsgerelateerde blootstelling en respiratoire symptomen. Bij 18 medewerkers met de hoogste cumulatieve blootstelling is een hoogresolutie CT van de thorax gemaakt. Bij één medewerker liet de scan een non-specifieke interstitiële pneumonie zien; deze diagnose in een longbiopt bevestigd. Een tweede medewerkers had een nodulair patroon op de scan.

Bewustzijn
Volgens Rooijackers wijst het onderzoek op een te gering bewustzijn van de gezondheidsrisico’s van de inhalatie van talk en moet dit probleem dringend worden aangepakt. Ook in het algemeen is er volgens hem te weinig aandacht voor de gezondheidseffecten van de inademing van stof, gassen en dampen tijdens het werk. “Gezondheidsprofessionals herkennen arbeidsgerelateerde gezondheidseffecten te weinig en overheidsinstanties en werkgevers negeren deze, mede door belangenconflicten.” Het onderzoek toont volgens hem aan dat het anders kan. “Een uitvoerig surveillanceprogramma is de hoeksteen van preventie en draagt bij aan een veilige en gezonde werkplek. Zo is het ook beschreven in de richtlijnen van de European Respiratory Society voor werkgerelateerd astma.”

Lees verder

Lees verder op: MedNet