Effect SSRI’s bij angststoornis overschat

26 maart 2015 | Bron: Medisch Contact

De onderzoekers vonden dat trials waarvan de uitkomsten door de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA als positief werden aangemerkt een ruim vijfmaal grotere kans op publicatie – met overeenkomstige positieve uitkomsten – in een wetenschappelijk tijdschrift hadden dan trials zonder dergelijke resultaten. De onderzoekers becijferen dat 96 procent van de door hen verzamelde wetenschappelijke publicaties over de werking van SSRI’s positief uitviel. De FDA kwalificeerde slechts 72 procent van de trials als positief.

Roest e.a. constateren dat er drie vormen van bias voorkomen. Publication bias: studies met positieve resultaten hadden meer kans op publicatie dan studies met negatieve uitkomsten. Outcome reporting bias: de neiging bestond soms om binnen een studie de positieve resultaten te benadrukken, met veronachtzaming van de negatieve uitkomsten, en ten derde spin: behandelingen werden door onderzoekers weliswaar als ‘positief’ beschreven, maar zonder dat de primaire uitkomsten daartoe aanleiding gaven.  Al met al leidt dat tot een overschatting met 15 procent van het effect van SSRI’s, zo berekenen Roest e.a.

Lees verder

Lees verder op: Medisch Contact