Effect van roken op kwaliteit van leven en slaap

19 september 2018 | Bron: MedNet

Roken is een bekende risicofactor voor een groot aantal chronische aandoeningen. Op het jaarlijkse congres van de European Respiratory Society werden resultaten gepresenteerd van een Portugese prospectieve studie naar het effect van roken op de kwaliteit van leven en de kwaliteit van slaap.

Lees verder op: MedNet