Flinke stijging volwassen gebruikers methylfenidaat

5 november 2014

Methylfenidaat is geregistreerd voor gebruik bij ADHD door kinderen en adolescenten. Het wordt afgeraden om bij volwassenen een behandeling voor ADHD met methylfenidaat te starten. Voortzetting van het gebruik door inmiddels volwassen geworden personen bij wie een duidelijk voordeel van het gebruik is aangetoond, kan wenselijk zijn.

Het aantal volwassen gebruikers blijft toenemen, dit jaar met meer dan 10%. Op basis van cijfers over de eerste negen maanden van dit jaar zullen in 2014 voor het eerst meer dan 100.000 personen van 18 jaar en ouder methylfenidaat gebruiken. Bij kinderen tot en met 17 jaar bedraagt de stijging van het aantal gebruikers van methylfenidaat dit jaar minder dan 5%. Het totaal aantal jeugdige gebruikers komt daarmee dit jaar naar verwachting uit op ruim 120.000.

Narcolepsie
Naast de registratie voor het gebruik bij ADHD, is methylfenidaat ook geregistreerd voor het gebruik bij narcolepsie. Bij narcolepsie hebben mensen overdag vrijwel onbedwingbare slaapaanvallen. In tegenstelling tot de registratie voor ADHD, worden bij deze indicatie geen leeftijdscriteria gehanteerd. De registratie voor gebruik bij narcolepsie geldt niet voor tabletten met gereguleerde afgifte.

Lees verder