Geen toename tuchtklachten

21 april 2015 | Bron: Medisch Contact

In 2014 kwamen 1575 nieuwe klachten binnen, in 2013 waren dat er 1640. Het aantal mondelinge vooronderzoeken is de afgelopen vijf jaar toegenomen, van 10 procent in 2009 tot 22 procent in 2014. Een vooronderzoek vindt plaats nog voordat een tuchtcollege een zaak in de raadkamer of op een zitting behandelt. Het aandeel zaken dat in de raadkamer al wordt afgedaan (dus niet ter zitting komt) is in die periode ook toegenomen, van 57 naar 75 procent.

Er werden 1710 klachten afgehandeld door de RTG’s, 1125 daarvan hadden betrekking op artsen. Slechts 14 procent werd gegrond verklaard, en bij het gros daarvan werd een waarschuwing opgelegd. Vier artsen werden geschorst, drie werden doorgehaald, één kreeg een gedeeltelijke ontzegging. De meest voorkomende redenen voor de klachten waren onjuiste behandeling/verkeerde diagnose en geen/onvoldoende zorg.

Verder lezen

Lees verder op: Medisch Contact