Grote boetes bij schenden privacy

28 oktober 2015 | Bron: Medisch Contact

Het College Bescherming Persoonsgegevens kan vanaf 1 januari 2016 bestuurlijke boetes uitdelen tot ruim 800.000 euro, wanneer de vernieuwde privacywetgeving wordt overtreden.

Lees verder op: Medisch Contact