H-FABP-sneltest in huisartsenpraktijk onvoldoende in staat ACS uit te sluiten

19 februari 2015 | Bron: MedNet

Biomarkers voor cardiale necrose en ischemie kunnen de vroege diagnostiek van het acuut coronair syndroom (ACS) verbeteren. In een prospectief onderzoek in huisartsenpraktijken en huisartsenposten werd vorig jaar onderzocht of een sneltest op heart-type fatty acid binding protein (H-FABP) in de huisartsenpraktijk de diagnostische accuratesse verbetert bij een vermoeden van ACS. Er werden patiënten geïncludeerd bij wie vermoedelijk sprake was van een ACS. Binnen 24 uur na het begin van de klachten, meestal pijn op de borst, voerden wij de H-FABP-sneltest uit. Een panel van twee cardiologen en een huisarts stelde de definitieve diagnose.

Voorspellende waarde
Aan het onderzoek namen 298 patiënten deel, van wie 52 procent vrouwen en met een gemiddelde leeftijd van 66 jaar. De H-FABP-sneltest vond plaats mediaan 3,1 uur na het begin van de klachten. Het panel stelde de diagnose ACS bij 66 deelnemers (22 procent). De H-FABP-sneltest had een positief voorspellende waarde van 65 procent (95 procent-betrouwbaarheidsinterval (95 procent-BI) 50 tot 78), een negatief voorspellende waarde van 84 procent (95 procent-BI 80 tot 88), een sensitiviteit van 39 procent (95 procent-BI 29 tot 51) en een specificiteit van 94 procent (95 procent-BI 90 tot 96 procent).

Lees verder

Lees verder op: MedNet