Herstel na CVA sneller te voorspellen

25 maart 2015 | Bron: MedNet

Dit zijn enkele belangrijke conclusies uit het promotieonderzoek van Janne Veerbeek, dat aan de basis heeft gestaan van de herziening van de ‘nationale fysiotherapierichtlijn beroerte’. Ze promoveert op 25 maart bij VUmc.

Janne Veerbeek, fysiotherapeute bij VUmc, stelt vast dat het al twee dagen na een beroerte mogelijk is te voorspellen of de patiënt in de toekomst weer zelfstandig zal kunnen lopen. Tot nu toe voorspelden modellen de loopvaardigheid pas één tot twee weken na de beroerte. Patiënten die op dag twee een goede zitbalans hebben en weinig uitval van het aangedane been ervaren, hebben 98 procent kans om in de toekomst weer zelfstandig te kunnen lopen, vond Veerbeek. Patiënten met een slechte zitbalans en ernstige uitval van het aangedane been hebben 27 procent kans dit weer te kunnen doen. Wel is het belangrijk om herhaaldelijk metingen te verrichten, omdat er altijd een bepaalde foutmarge in de voorspelling zit.

Binnen drie dagen
In hoeverre een patiënt in de toekomst weer alledaagse vaardigheden kan uitvoeren blijkt binnen drie dagen na de beroerte te kunnen worden voorspeld. Voorheen duurde dat ook zeven tot veertien dagen. De leeftijd van de patiënt en de mate van bepaalde neurologische functies – zoals verlamming van de arm – blijken daarin belangrijke voorspellers te zijn.

Lees verder

Lees verder op: MedNet