Hoe hoger de BMI, hoe vaker borstkanker

12 juni 2015 | Bron: Medisch Contact

Zij analyseerden gegevens van bijna 70.000 postmenopauzale vrouwen (< 80 jaar) die elk jaar of om het jaar een mammogram ondergingen. De mediane follow-up was 13 jaar. Lengte en gewicht werden bij aanvang gemeten; gewicht vervolgens elk jaar.

Overgewicht en obesitas hingen beide samen met vaker vóórkomen van hormoonreceptorpositieve borstkanker. Hoe hoger de BMI, hoe groter het relatieve risico. Bij een BMI boven de 35 was het risico ongeveer anderhalf keer verhoogd. Deze vrouwen hadden ook vaker grotere en slecht gedifferentieerde tumoren, en aangedane lymfeklieren. De kans op hormoonreceptornegatieve borstkanker was niet verhoogd. Vrouwen die bij aanvang nog een gezond gewicht hadden, maar meer dan 5 procent in gewicht aankwamen tijdens de follow-up, verhoogden hun kans op borstkanker ook. Helaas was het omgekeerde niet waar: vrouwen die afvielen, verlaagden hun kans niet. Daarmee is niet gezegd dat afvallen niet zinvol is: gewichtsverlies is voor tal van andere aandoeningen van belang. Het zou daarnaast kunnen dat gewichtsverlies tijdens of voor een bepaalde periode (zoals adolescentie of menopauze) de kans op borstkanker wel verlaagt.

Verder lezen

Lees verder op: Medisch Contact