Hoofdbehandelaar ggz wordt regiebehandelaar

19 mei 2015 | Bron: Medisch Contact

Dat adviseert de commissie Hoofdbehandelaarschap in de GGZ, onder voorzitterschap van Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg in Rotterdam. Volgens de commissie is de hulpverlening in de ggz een collectieve aangelegenheid geworden, waarbij niet langer één persoon de eindverantwoordelijkheid heeft. In plaats van een hoofdbehandelaar kiest ze daarom voor een ‘regiebehandelaar’, die onder meer het werkplan opstelt en laat uitvoeren, de voortgang evalueert en aanspreekpunt is voor de patiënt.

Iedere hulpverlener die bij de behandeling is betrokken komt voor de nieuwe rol in aanmerking, als hij of zij maar academisch is opgeleid (of een gelijkwaardige opleiding heeft gedaan), BIG-geregistreerd is, relevante werkervaring heeft en meedoet aan een vorm van intercollegiale toetsing. Voor sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen (spv’ers) maakt de commissie een uitzondering: hoewel niet academisch opgeleid, komen zij toch in aanmerking omdat velen ook nu al een coördinerende rol hebben. Welke hulpverlener regiebehandelaar wordt, hangt af van de situatie: bij complexe medische stoornissen kan het een psychiater zijn, bij dementie een specialist ouderengeneeskunde of een klinisch geriater, bij verslavingszorg een verslavingsarts. Wel zal het veelal een psychiater of klinisch psycholoog zijn die de diagnose stelt, en de patiënt moet altijd de kans hebben een psychiater of klinisch psycholoog te consulteren. 

Lees verder

Lees verder op: Medisch Contact