Kritisch rapport over ebola-aanpak WHO

10 juli 2015 | Bron: Medisch Contact

De organisatie reageerde te langzaam en met de verkeerde maatregelen. Er werd bovendien slecht gecommuniceerd met ngo’s ter plaatse die tijdig de noodklok luidden maar wier ongerustheid niet of onvoldoende doordrong bij de leidinggevenden van de WHO. En er werd slecht samengewerkt met internationale hulporganisaties.

Het panel stelt onder meer drastische wijzigingen voor in het hoofdkwartier van de WHO te Genève. Zo moet er een afdeling (een ‘Centre for Emergency Preparedness and Response’)  komen die zich uitsluitend richt op omvangrijke crises. En er moet een fonds komen van 100 miljoen dollar voor dit soort calamiteiten. Dat fonds moet worden gevuld door de lidstaten van de WHO. Ook die lidstaten krijgen in het rapport een veeg uit de pan: met de ondertekening tien jaar geleden van de Internationale Gezondheidsregeling, bedoeld om de verspreiding van ziekten tegen te gaan, zijn ze verplichtingen aangegaan die ze onvoldoende zijn nagekomen.

Verder lezen

Lees verder op: Medisch Contact