Lange werkdagen leiden tot meer drankgebruik

20 januari 2015 | Bron: NU Gezondheid

Als werknemers weken van meer dan 48 uur maken, zijn ze eerder geneigd om 'risicovol' drinkgedrag te vertonen.

Bij vrouwen wordt risicovol drinken gedefinieerd als dertien glazen alcohol per week, bij mannen gaat het om 21 glazen.  

Dat melden Finse onderzoekers in The British Medical Journal.


Nederland
De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door 61 studies naar drankgebruik te analyseren uit 14 landen, waaronder Nederland, de Verenigde Staten, Duitsland en Australië.

De wetenschappelijke analyse is gebaseerd op gegevens over het drinkgedrag van in totaal 330.000 mensen. Al die personen werden over een langere periode gevolgd.    

Uit de analyse blijkt dat mensen die 49 tot 54 uur per week werken 13 procent vaker risicovol drinkgedrag vertonen. Deze conclusie gaat volgens de wetenschappers op voor zowel mannen als vrouwen in alle sociaal-economische klassen.

Slaapstoornissen
Hoofdonderzoekster Marianna Virtanen vermoedt dat mensen die lange werkdagen maken de bijkomende stress met alcohol proberen te onderdrukken.

Lees verder

Lees verder op: NU Gezondheid