Langetermijngevolgen Q-koorts in kaart gebracht

9 februari 2015 | Bron: Medisch Contact

Dat blijkt uit het proefschrift van gezondheidswetenschapper Joris van Loenhout, die daarop gisteren promoveerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het is het eerste grootschalige onderzoek naar de langetermijneffecten van Q-koorts.

Tussen 2007 en 2011 vond in Nederland de grootste geregistreerde Q-koortsuitbraak ooit plaats, met ruim 4000 gemelde patiënten; 25 mensen overleden.

Q-koorts is een zoönose die wordt veroorzaakt door de intracellulaire bacterie Coxiella burnetii. Ongeveer 40 procent van de geïnfecteerden ontwikkelt symptomen. In die gevallen gaat het meestal om een griepachtig ziektebeeld met aspecifieke klachten, voornamelijk koorts, pneumonie, hepatitis en neurologische symptomen zoals hoofdpijn.

Van Loenhout onderzocht het langetermijnverloop in de gezondheidsstatus van Q-koortspatiënten na hun acute infectie. Patiënten vulden voor het onderzoek op verschillende momenten een gevalideerde vragenlijst in. Hij vergeleek de uitkomsten met gezonde controles en patiënten met de veteranenziekte. Vrouwen, jongvolwassenen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen hadden een grotere kans op het ontwikkelen van een langdurig beperkte gezondheidsstatus na Q-koorts. De gezondheidsstatus van Q-koortspatiënten na twaalf maanden blijkt vergelijkbaar met die van patiënten met de veteranenziekte, hoewel Q-koortspatiënten enigszins slechter scoren.

Lees verder

Lees verder op: Medisch Contact