Medicatiebeoordeling wordt beter

12 mei 2015 | Bron: MedNet

Problemen
De LHV voorzag de nodige problemen met de implementatie van de richtlijn. Daarbij ging het met name om de omvang van de populatie (veel te groot), het multidisciplinaire karakter (deze samenwerking moet veelal nog van de grond komen en apothekers moeten voldoende beschikbaar zijn) en gebrekkige randvoorwaarden.

Alternatief
In overleg met NHG en KNMP heeft de LHV een voorstel gedaan naar de Inspectie om te zorgen dat de uitvoering van de richtlijn wel behapbaar is voor huisartsen. Dit voorstel bestond uit twee punten:

  1. Aanvullende criteria voor patiëntenselectie: door aanvullendecriteria te hanteren, gaat het aantal patiënten per huisarts voor wie de medicatiebeoordeling moet plaatsvinden sterk omlaag en kan de huisarts zich focussen op de patiënten voor wie medicatiebeoordeling het meeste baat zal hebben. De aangescherpte criteria betekenen dat de totale potentiële patiëntenpopulatie nu gereduceerd wordt van ruim 700.000 naar zo’n 220.000 ouderen. IGZ is akkoord gegaan met dit gezamenlijk ingediende voorstel.
  2. Een gefaseerde implementatie: de LHV heeft ook gevraagd om de criteria geleidelijk te gaan hanteren, zodat huisartsen en apothekers de gelegenheid hebben de noodzakelijke samenwerking te ontwikkelen. Door een groeimodel te hanteren, wordt er in drie jaar tijd toegewerkt naar het voldoen aan de minimumnormen.

Lees verder

Lees verder op: MedNet