Meer aandacht voor e-consult en medische apps

20 november 2014 | Bron: MedNet

De projecten die deel uitmaken van de implementatieagenda zijn:

  • Informartie-uitwisseling Ketenzorg: door middel van e-health toepassingen kan de kwaliteit van de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en met patiënten worden verbeterd.
  • Persoonlijk Gezondheidsdossier: Alle inwoners in Nederland moeten kunnen kiezen voor een persoonlijk gezondheidsinformatiesysteem, waarin alle persoonlijke en medische gegevens worden verzameld. Door dit project wordt de ontwikkeling en implementatie versneld.
  • ZO!, Zelfzorg Ondersteund!: Het doel van dit project is om binnen drie jaar zelfmanagement op grote schaal te implementeren, te beginnen met patiënten met diabetes type 2. De inzet van ICT maakt dit beter mogelijk.
  • Richtlijn e-consult: De KNMG heeft sinds 2004 een Richtlijn online arts-patiëntcontact, geactualiseerd in 2007. De KNMG gaat deze tegen het licht houden en waar nodig aanpassen.
  • Richtlijn medische apps: Met behulp van een richtlijn worden criteria opgesteld waaraan een medische app moet voldoen om betrouwbaar te zijn. Deze hebben onder andere betrekking op juridische en klinische aspecten en usability.
  • Patiëntenparticipatie bij medicatieveiligheid: Met dit project wordt het mogelijk maakt voor patiënten om hun medicatiegegevens zelf te kunnen downloaden, opslaan, aanvullen en delen met eigen zorgverleners.


De implementatieagenda is opgestel door de KNMG, patiëntenorganisatie NPCF, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Nictiz, de Vereniging van Zorgverleners voor Zorgcommunicatie (VZVZ) en Zorginstituut Nederland.

Lees verder

Lees verder op: MedNet