Mensen met migraine…aan het werk!

14 november 2014 | Bron:

De richtlijn ‘Mensen met migraine…aan het werk!’(pdf) is uitgebracht door de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten (NVvHP). De tips die erin staan zijn gericht op werkgevers, collega’s en de mensen die zelf last hebben van migraine. Werknemers met migraine melden zich gemiddeld drie tot zeven dagen per jaar ziek als gevolg van de migraine. Daarnaast zijn er ook werknemers die doorwerken tijdens een migraineaanval. Ze zijn dan wel aanwezig, maar hun productiviteit neemt af. Geschat wordt dat het hierbij gaat om zes tot tien dagen per jaar.


Het gesprek over migraine aangaan met de werkgever
Aangezien veel werkgevers niet weten wat migraine precies inhoudt, is het belangrijk voor werknemers met migraine om hierover in gesprek te gaan. Door er open over te spreken, krijgen anderen de kans om mee te denken en kunnen er afspraken worden gemaakt met de leidinggevende. Ook kan het tot oplossingen leiden, bijvoorbeeld door factoren die de migraine uitlokken (zoals storend licht, geluid of werken onder druk) aan te pakken.

Lees verder