Minder endotoxinen, beter werkklimaat

12 december 2014 | Bron: Google

Er zijn genoeg redenen om extra aandacht te besteden aan endotoxinen. Zo kunnen ze de oorzaak zijn van ontstekingen aan de luchtwegen of niet-allergische astma.

MKB-bedrijven, vier brancheorganisaties uit de agrofood-sector – Frugi Venta, NAO, Plantum, en NVP – en TNO hebben daarom binnen een BIA, een Branche Innovatie Agenda, de stand van zaken rond endotoxinen en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht. Een BIA maakt ontwikkeling en uitwisseling van kennis binnen bijvoorbeeld een branche of sector als geheel mogelijk. Naast bedrijven uit de verwerkende sectoren van aardappelen, uien, zaden en pluimvee, namen ook leveranciers van machines deel. Uit de BIA kwamen vier vervolgtrajecten voort: drie op kennisuitwisseling gerichte technologieclusters (TC’s) en een kennisontwikkelingsproject.

Aanpak bij de bron
Doel van het kennisontwikkelingsproject is de aanpak van endotoxinen met behoud van de kwaliteit van het product en een redelijke kostenefficiency. Suzanne Spaan van TNO: ‘We wilden weten waar de belangrijkste bron te vinden is en waar je het best maatregelen kunt nemen. De BIA maakte duidelijk dat het begin van het verwerkingsproces cruciaal is. Als je daar voorkomt dat endotoxinen vrijkomen, valt er de meeste winst te behalen. Bij de zaden blijken endotoxinen vooral op stof en ander aanhangend materiaal zitten, en niet zo zeer op of in de zaden zelf. Het loont om dat stof zo vroeg mogelijk te verwijderen en op een goede wijze af te voeren. Verder kun je denken aan het borstelen van uien in een afgesloten systeem om grond en losse velletjes tijdig te verwijderen. In de aardappelverwerking is het van belang om veilig om te gaan met de minuscule waterdruppels die vrijkomen bij het wassen van aardappels, want ook die kunnen endotoxinen bevatten.’

Concrete maatregelen
Volgens Spaan is dat nog maar een greep uit de kennis die de BIA en de vervolgprojecten opleverden: ‘Het kennisontwikkelingsproject is afgerond en we hebben de resultaten tijdens bijeenkomsten met de branches gedeeld. Bovendien zijn er verschillende rapporten verschenen, onder meer over kansrijke technologieën om endotoxinen te verwijderen, in te kapselen of onschadelijk te maken.’ De drie TC’s richten zich nu op het gebruik van specifieke filters en filtersystemen, de aanpak van emissiepunten in de uienverwerking en de waterbehandeling in de aardappelverwerking. Als resultaat van de eerste twee TC’s zullen voorbeeldenboeken met ‘best practices’ worden opgesteld, die ook vuistregels en ontwerpschetsen zullen bevatten. Het derde TC zal oplossingen voor effectieve waterbehandeling gaan opleveren.

Lees verder

Lees verder op: Google