Nieuw hantavirus endemisch bij Nederlandse ratten

17 februari 2015 | Bron: MedNet

Een groep Nederlandse, Zweedse en Japanse onderzoekers toonde onomstotelijk aan dat het Seoel hantavirus voorkomt bij Nederlandse ratten. Het virus werd met drie verschillende laboratoriumtechnieken in twee laboratoria ontdekt bij drie van een groep van zestien wilde ratten.

Europa
“Aangezien het virus ook voorkomt bij ratten in andere Noord- en West Europese landen, kun je verwachten dat het virus nu endemisch is onder ratten. De omvang van de verspreiding moet nog onderzocht worden”, zegt Chantal Reusken van de afdeling viroscience van het ErasmusMC. Reusken is één van de onderzoekers die het virus aantoonden.

Zowel bruine als zwarte ratten zijn gastheer van het Seoel hantavirus. Ze verspreiden het virus via hun urine, ontlasting en speeksel. Het virus blijft buiten de rat wekenlang intact. Opdwarrelende tot stof vergane ontlasting blijft daardoor enkele weken lang een besmettingsbron. Het virus is waarschijnlijk niet overdraagbaar van mens op mens.

Lang verwacht
In zowel Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk zijn besmettingen bij de mens bekend die leidden tot ernstig HFRS (hemorrhagic fever with renal syndrome). Enkele Britse patiënten kregen de ziekte van hun als huisdier gehouden rat. Reusken: “Inmiddels onderzoeken we het voorkomen van antigenen tegen het Seoel hantavirus onder bloeddonoren om zo in kaart te brengen in welke mate er in de Nederlandse populatie infecties met Seoel hantavirus hebben plaatsgevonden.”

Omdat het uitroeien van ratten niet realistisch is, zet het RIVM in op voorlichting van zorgverleners en publiek. Onlangs verscheen in het NTvG een artikel over nierfunctieverlies door hantavirusinfecties verspreid door (rosse woel) muizen (Puumala en Tula hantavirussen). Binnenkort publiceren Reusken en haar collega's een artikel dat specifiek in gaat op de epidemiologie, pathologie en behandeling van infecties met het Seoel hantavirus. De extra kennis is nodig. In Europa worden jaarlijks 10 duizend mensen met een hantavirus besmet. In Nederland bedraagt de incidentie 4-24 gevallen per jaar. Het lage aantal wijst waarschijnlijk op onderdiagnose vanwege de onbekendheid van hantavirus infecties bij artsen.

Lees verder

Lees verder op: MedNet