Nieuw mondiaal voorspelmodel hart- en vaatziekten

31 maart 2015 | Bron: Medisch Contact

In The Lancet Diabetes & Endocrinology introduceren Kaveh Hajifathalian e.a. de ‘risicoscore’ die ze Globorisk hebben genoemd. Het model bepaalt het cardiovasculaire risico door rekening te houden met rookgedrag, bloeddruk, diabetes status en totaal cholesterolgehalte, en door te corrigeren voor leeftijd en geslacht. De onderzoekers valideerden, kalibreerden en evalueerden hun meetinstrument door gebruik te maken van data uit acht cohortstudies waaraan in totaal meer dan 50.000 personen deelnamen, afkomstig uit 11 landen. Een methodologisch gecompliceerde exercitie resulteerde uiteindelijk in zogeheten landspecifieke risicoscores. Op die manier is met Globorisk niet alleen het individuele tienjaarsrisico op een cardiovasculaire aandoening te bepalen, maar is het model ook bruikbaar in de publieke gezondheidszorg doordat het per land de cardiovasculaire ziektelast binnen een tijdsbestek van tien jaar kan voorspellen.

De onderzoekers vinden hun model een grote vooruitgang. Ten eerste omdat het kan worden aangepast aan de condities en risico’s van een specifiek land – mits uiteraard de daarvoor noodzakelijke medisch data betrouwbaar zijn. En ten tweede omdat de meeste van de thans beschikbare risicoscores gebaseerd zijn op een enkele cohortstudie, en nooit zijn gevalideerd voor populaties in lage- en midden-inkomenslanden.

Op basis van de uitkomsten van Globorisk schatten Hajifathalian e.a. dat het aantal mensen met een hoog risico (10% of meer) op een fatale hartaanval binnen tien jaar het hoogst is in landen met een laag of middeninkomen. In China bijvoorbeeld gaat het om 33 procent van de mannen en 28 procent van de vrouwen. Ter vergelijking: in hoge-inkomenslanden als Zuid-Korea, Spanje en Denemarken gaat het om ongeveer 5 tot 10 procent van de mannen en vrouwen.

Lees verder

Lees verder op: Medisch Contact