Nieuwe cholesterolremmers effectief maar duur

6 mei 2015 | Bron: Medisch Contact

Deze nieuwe klasse van medicijnen worden PCSK9-remmers genoemd: ze blokkeren de werking van het enzym proproteïne convertase subtilisin/kexin 9, kortweg PCSK9. Dit molecuul bindt aan LDL-receptoren en bespoedigt de afbraak daarvan. Doordat het antilichaam de werking van PCSK9 tegengaat, leidt dit tot meer LDL-receptoren op cellen in het lichaam. Daardoor dalen plasmaniveaus van LDL-cholesterol met ongeveer de helft (47%).

Dat blijkt uit een meta-analyse van 24 onderzoeken onder ruim 10.000 mensen door E.P. Navarese e.a. gepubliceerd in Annals of Internal Medicine. De studie laat tevens zien dat de middelen ook het aantal myocardinfarcten en de sterftekans reduceren. En dat de combi van een statine met een monoklonaal antilichaam nog beter werkt dan een PCSK9-remmer alleen.

Commentatoren Miquel Cainzos-Achirica e.a. in dezelfde editie van Annals zijn ‘voorzichtig enthousiast’ over de toepassing van PCSK9-remmers in de kliniek. ‘Voorzichtig’, omdat ten eerste de meta-analyse uitsluitend trials omvatte met een geringe omvang en duur. En ten tweede omdat nog weinig bekend is over bijwerkingen op de langere termijn. Uit studies bij dieren is gebleken dat PCSK9-remmers het glucosemetabolisme kunnen ontregelen. Ook de Amerikaanse geneesmiddelen autoriteit, de FDA, heeft twijfels en wil meer weten over gemelde bijwerkingen op neurocognitief gebied, zoals verwardheid en geheugendefecten.

Lees verder

Lees verder op: Medisch Contact