Nieuwe methode voorkomt onnodige carotisendarteriëctomie

28 april 2015 | Bron: Medisch Contact

Nu is het besluit een carotisendarteriëctomie te doen nog gebaseerd op de graad van stenose. Het punt is dat daarbij de kwetsbaarheid van de plaque onvoldoende wordt meegewogen. Gevolg is dat ook plaques die potentieel stabiel zijn, worden behandeld, met alle onnodige risico’s voor de patiënt en onnodige kosten van dien.

Dat kan beter, vindt Harm Nieuwstadt van de afdeling Biomedische Technologie van het Erasmus MC. In zijn proefschrift laat hij zien dat scheuren van de plaque afhangt van meerdere factoren, zoals de precieze samenstelling van de plaque, de morfologie en de conditie van en de krachten in de vaatwand.

Om te voorspellen welke plaque al dan niet zal scheuren, gebruikt hij MRI-beelden van de halsslagader die hij combineert met biomechanische berekeningen van de bewuste krachten. Deze ‘biomechanische evaluatie’ is volgens Nieuwstadt een veelbelovende manier om de kwetsbaarheid van een plaque in kaart te brengen. Bij toepassing in de kliniek van deze techniek, kunnen patiënten bij wie een operatie niet nodig blijkt, vervolgens worden geholpen met medicatie of verbetering van hun leefstijl.

Verder lezen

Lees verder op: Medisch Contact