Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van metformine

12 juni 2016 | Bron: MedNet

Metformine is het oudste en wereldwijd meest voorgeschreven orale bloedsuikerverlagende middel, en wordt beschouwd als eerstelijns-therapie voor patiënten met type 2 diabetes. Echter, het werkingsmechanisme wordt nog steeds bediscussieerd. Ook is er nog veel onduidelijkheid over de voor- en nadelen op cardiovasculaire uitkomsten. Daarnaast heeft de FDA recent het label van metformine aangepast waardoor aanzienlijk meer patiënten met chronisch nierfalen het middel kunnen gebruiken.

Lees verder op: MedNet