NVVC waarschuwt niet zomaar NOAC's te laten staan

5 maart 2015 | Bron: MedNet

Het programma ARGOS berichtte over onnodige doden door het gebruik van NOAC’s , op grond van gegevens van het bijwerkingeninstituut LAREB. LAREB bevestigde dat de conclusie dat de sterfte een rechtstreeks gevolg was van het gebruik van NOAC’s niet zonder meer getrokken kon worden uit haar gegevens. Bovendien ontbrak een vergelijking met het aantal patiënten dat zou zijn overleden bij gebruik van de gebruikelijke antistollingsmiddelen. Terwijl juist het risico op bloedingen bij deze middelen de reden was om NOAC’s te ontwikkelen.

Meerwaarde
De NVvC benadrukt dat NOAC’s voor patiënten met atriumfibrilleren meerwaarde hebben boven de gebruikelijke antistollingsmiddelen. Op basis van onderzoek vastgesteld dat de sterfte bij patiënten met atriumfibrilleren door het gebruik van NOAC’s 10 procent lager is dan bij gebruik van de reguliere antistollingsmiddelen en dat de kans op een cva 50 procent kleiner is.

Lees verder

Lees verder op: MedNet