Onnodige bloedingen na invasieve ingreep

27 mei 2015 | Bron: Medisch Contact

Als een patiënt met orale antistolling een invasieve ingreep ondergaat, kan worden overwogen om te overbruggen met laagmoleculaire heparine (LMWH). Clark en de zijnen hebben tijdens een 7-jarige retrospectieve cohortstudie in  1178 patiëntendossiers gekeken naar het optreden van complicaties bij het tijdelijk onderbreken van antistolling, tot 30 dagen na de ingreep.

Deze patiënten gebruikten de vitamine-K-antagonist warfarine met de indicatie DVT. Hierbij hebben zij patiënten volgens de ‘Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis (ninth edition, AT9)’ richtlijnen ingedeeld in een hoge, matige en laagrisicokans op een DVT recidief. De keus om LMWH te geven werd vooral gebaseerd op deze AT9 richtlijnen maar het is niet uit te sluiten dat overige (onbekende) klinische overwegingen hebben meegespeeld. Bij patiënten uit de LMWH-groep  trad bij 2,7 procent een klinisch relevante bloeding op en bij de groep zonder overbrugging slechts in 0,2 procent van de gevallen.

Hier bestond geen significant verschil tussen een profylactische en therapeutische dosering. Maar belangrijker was dat er tussen de LMWH-groep en de groep zonder antistolling geen significant verschil was in het optreden van een DVT. Zelfs bij de hoogrisico-patiënten was er tussen beide groepen geen verschil.

Verder lezen

Lees verder op: Medisch Contact