'Ook geheugen speelt rol bij dyslexie'

10 september 2015 | Bron: NU Gezondheid

Dat is een van de bevindingen uit het promotieonderzoek van Louisa Bogaerts van de Universiteit Gent.

Louisa Bogaerts onderzocht de rol van het geheugen bij leesproblemen. Haar resultaten tonen aan dat volwassenen met dyslexie vooral problemen ervaren met het kort onthouden en met het aanleren van de volgorde van de elementen in een reeks. Bijvoorbeeld, de volgorde van de letters in een woord BAR vs. BRA, of de volgorde van de cijfers in een telefoonnummer.

Doordat mensen met dyslexie de volgorde van letters of klanken vaker omwisselen, leren ze woorden vooral minder snel en minder goed. Dat leidt uiteindelijk tot traag en minder accuraat lezen. De problemen met het geheugen voor volgorde verklaren ook waarom mensen met dyslexie ook buiten het domein van taal problemen ervaren. Zoals problemen met het leren van een reeks noten op een piano.

Lees verder

Lees verder op: NU Gezondheid