‘Over vijf jaar bestaat schizofrenie niet meer’

9 maart 2015 | Bron: Medisch Contact

Je zult maar jong zijn en de diagnose schizofrenie krijgen. Een label dat staat voor een niet te genezen hersenziekte die ervoor zal zorgen dat je zeer waarschijnlijk geen zinvol bestaan kunt opbouwen, de rest van je leven medicatie met veel bijwerkingen moet gebruiken en een grote kans hebt om voortijdig aan je eind te komen. Dat beeld klopt niet, en we moeten dus af van dat label, zegt psychiater Jim van Os. Hij wil dat binnen vijf jaar de term schizofrenie is uitgebannen.

Met dat doel voor ogen hebben hij en Wilma Boevink, senior onderzoeker bij Trimbos en Nederlands bekendste psychose-ervaringsdeskundige, het initiatief genomen voor de website schizofreniebestaatniet.nl. Een bijbehorend manifest dat binnenkort in landelijke dagbladen verschijnt, is tot Van Os’ verbazing ondertekend door de KNMG, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en het Trimbosinstituut.

Op dit moment worden mensen met psychotische klachten ingedeeld in verschillende categorieën, zoals schizofrenie en schizoaffectieve stoornis. Ook in de nieuwste versie van de diagnostische bijbel voor psychiaters, de DSM-5. Van Os nam deel aan de werkgroep die de criteria voor psychotische syndromen zou herzien. Er was binnen die groep veel enthousiasme om naast de traditionele categoriale indeling ook dimensionele diagnostiek in de DSM op te nemen. Voor psychotische stoornissen komt dat neer op aangeven hoeveel last iemand heeft van verschillende mogelijke symptomen, zoals psychose en cognitieve beperkingen. Het voordeel daarvan is dat meteen duidelijk wordt wat de meest relevante symptomen voor een bepaalde patiënt zijn. Daar is de behandeling vervolgens op aan te passen. Het geeft meer informatie dan een indeling in categorieën. In zijn boek De DSM-5 voorbij beschrijft Van Os hoe de categoriale indeling toch de norm werd. Belangrijkste reden: hoe zou de Amerikaanse ggz z’n behandelingen nog vergoed krijgen? Zorgverzekeraars zouden wel eens geneigd kunnen zijn om minder te vergoeden als de dimensionele symptoomscore slechts lichte problematiek aangaf. ‘Toen dit scenario eenmaal geschetst was, bleek het enthousiasme voor de dimensionalisering van de DSM al snel verdampt.’

Lees verder

Lees verder op: Medisch Contact