Preventieconsult en cvrm-standaard scheppen verwarring bij huisartsen

11 december 2014 | Bron: MedNet

Zo hanteert de score-tabel in het preventieconsult  het 10-jaars risico op sterfte aan hartvaatziekten, terwijl de de cvrm-standaard het 10-jaars risico op ziekte en sterfte door hartvaatziekten als uitgangspunt neemt. Een vrouwelijke niet-roker van 60 jaar met een bloeddruk van 160 mmHg en een totaal HDL-cholesterolratio van 6, heeft volgens het preventieconsult een risico van 4 procent op sterfte en valt in de laagrisicocategorie. Dezelfde vrouw heeft volgens de cvrm-standaard een risico op ziekte en sterfte van 11 procent en valt in de middencategorie die leeftstijladvies en mogelijk medicamenteuze behandeling behoeft. Daarbij hanteren zorgverzekeraars verschillend criteria omtrent de vergoeding van de zorg volgens de cvrm-standaard en passen de verzekeraars deze criteria telkens aan waardoor huisartsen niet goed weten waar ze aan toe zijn. Hollander vindt dat er een gezamenlijke visie moet komen voor indicatie en vergoedingscriteria. “Het NHG kan een rol spelen bij de aansluiting tussen de twee standaarden”, vindt ze maar pas nadat de Integrate-studie kosteneffectiviteit van het preventieconsult heeft aangetoond.


Integrate-studie
Monika Hollander, is kaderarts hart- en vaatziekten in Leidsche rijn en als postdoctoraal onderzoeker bij het Julius Centrum voor Eerstelijnsgeneeskunde betrokken bij de  Integrat-studie die meer duidelijkheid moet geven over de langetermijneffecten van het cardiometabole preventieconsult. Pim Assendelft, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan het Radboudumc in Nijmegen,  stond aan de wieg van het preventieconsult, maar was niet meer direct betrokken bij de uitwerking tot standaard.  Assendelft en Hollander wijzent op de verschillende risicotabellen die beide NHG-Standaarden hanteren, waardoor huisartsen het overzicht verliezen.

Lees verder

Lees verder op: MedNet