Proef met grotere rol huisarts bij oncologische zorg

19 mei 2015 | Bron: MedNet

Nu verdwijnt de huisarts vaak uit beeld, nadat patiënten worden overgedragen aan medisch specialisten in het ziekenhuis. Zij kennen de patiënt nauwelijks en hebben minder oog voor diens sociale omgeving. Er is daardoor in de kankerzorg te weinig ruimte voor ‘sociale vragen’: wilt u de behandeling combineren met uw werk? Hoe is uw gezin eronder? Heeft u wel behoefte aan nóg een bestraling of chemokuur?

Het project, dat de naam ‘Grip op Leven’ draagt, is een initiatief van patiëntenbeweging Levenmetkanker en het UMC Utrecht en wordt gesteund en gefinancierd door de deelnemende ziekenhuizen, huisartsen en verschillende fondsen van commerciële bedrijven.

Proef
Deze maand start een wetenschappelijk onderzoek bij 150 patiënten in de regio Utrecht; Levenmetkanker hoopt via deze weg de oncologische zorg in heel Nederland te hervormen.

Concreet houdt het onderzoek in dat de komende periode 75 patiënten klassiek worden behandeld, en dat 75 anderen direct nadat ze de diagnose kanker krijgen in het UMC Utrecht, het Diakonessenziekenhuis of het Antonius ziekenhuis, nog voor hun behandeling worden terugverwezen naar de huisarts.

Lees verder

Lees verder op: MedNet