Psychische kwaal velt werknemer

21 mei 2015 | Bron: Google

Vooral onder tieners en twintigers zijn de cijfers zorgwekkend: 85 procent van de ruim 72.000 arbeidsongeschikte jongeren onder de 25 jaar zit thuis vanwege stress, depressiviteit of een ontwikkelingsstoornis. En in de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar zijn er in vijf jaar tijd bijna dertigduizend arbeidsongeschikten met een psychische stoornis bijgekomen.

"Er zijn geen aanwijzingen dat deze trend zich keert. Integendeel", meldt de Inspectie SZW in haar jaarverslag. De werkdruk neemt steeds verder toe. Vooral in het onderwijs, bij de overheid, in de zorg, transport en in de horeca is daar nog weinig aandacht voor bij de werkgevers, constateert de inspectiedienst van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Opgevoed in droomwereld
Het is een ontwikkeling die ook Jan Derksen, hoogleraar klinische psychologie, al enige tijd ziet. "Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig een psychische stoornis heeft. Er wordt veel te veel gepsychologiseerd en gemedicaliseerd. Zo slikken een miljoen mensen antidepressiva terwijl ze natuurlijk lang niet allemaal depressief zijn."

De alarmerende cijfers onder jongeren komt voor een groot deel door de opvoeding, meent Derksen. Ouders prijzen hun kinderen te veel en ze worden te beschermd opgevoed, waardoor jongeren kwetsbaarder zijn geworden. "Ze komen van een droomwereld bij hun ouders opeens in de ruwe maatschappij. Als ze in hun eerste functioneringsgesprek horen wat niet goed gaat, zijn ze gelijk van slag en gaan ze naar een psycholoog", vertelt de hoogleraar. In zijn psychologenpraktijk is 40 procent van zijn patiënten onder de 25 jaar.

Veel concurrentie tussen jongeren
Naast het pamperen door ouders ziet Derksen ook andere oorzaken: "Er is veel concurrentie tussen jongeren onderling. Iedereen is bezig met zijn eigen geluk en dat levert veel stress op. Jongeren hebben veel te veel keuzes. Zeker de talentvolle. Dat kunnen de menselijke hersenen helemaal niet aan."

Bij wat oudere mensen merkt Derksen op dat zij nog moeten wennen aan de digitalisering van de samenleving. Zo lopen door internet werk en privé steeds meer door elkaar en kunnen veel mensen het niet laten ook 's avonds hun e-mail te checken. De gestegen werkdruk komt ook doordat alles efficiënter moet. Een verpleger heeft nauwelijks meer tijd voor de patiënt.

Verder lezen

 

Lees verder op: Google