Sms’jes voor je gezondheid

23 september 2015 | Bron: Medisch Contact

Hart- en vaatziekten zijn ’s werelds belangrijkste doodsoorzaak. Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft als doel gesteld om de sterfte aan hart- en vaatziekten in 2025 met 25 procent verminderd te hebben. Hiervoor zijn bewezen effectieve middelen nodig, die een groot bereik hebben en betaalbaar zijn. Mobiele technologie zou een oplossing kunnen zijn.

In het onderzoek van Chow e.a. werden zevenhonderd patiënten, allemaal met bewezen ischemische hartziekte, willekeurig verdeeld in twee groepen. De standaardbehandeling was voor beide groepen hetzelfde: controleafspraken, leefstijladviezen, medicatie indien nodig. De interventiegroep kreeg als aanvulling op de standaardbehandeling vier keer per week een sms’je. De sms’jes bevatten advies, motivatie of informatie over dieet, lichaamsbeweging, roken en algemene cardiovasculaire gezondheid. Bijvoorbeeld: ‘Hé Jane, heb je vandaag al gewandeld?’ of ‘Het kost bijna iedereen meerdere pogingen om te stoppen, blijf proberen!’

Verder lezen

Lees verder op: Medisch Contact