Stenttrombectomie vermindert invaliditeit na cva

17 februari 2015 | Bron: MedNet

De stenttrombectomie heeft een grote meerwaarde omdat veel patiënten niet in aanmerking komen voor een behandeling met IV-tPA (weefselplasminogeenactivator) omdat het daarvoor te laat is of omdat zij een ernstige bloedafsluiting hebben waardoor de bloedstolsels te groot zijn om op te lossen. Volgens de onderzoekers zullen de rersultaten leiden tot een aanpassing van de  bestaande richtlijnen.

Funtionele onafhankelijkheid
De toevoeging van stenttrombectomie met het Solitaire Device (Medtronic) is onderzocht in twee studies. In de Escape studie is de behandeling toegevoegd aan de farmaceutische behandeling bij 316 patiënten. Met de combinatie van behandelingen kreeg 53 procent de functionele onafhankelijkheid terug en vertoonde minder morbiditeit en invaliditeit; met alleen met de IV-tPA behandeling was dat het geval bij 29 procent. Het sterftecijfer halveerde van 19 naar 10 procent. De tweede studie, Extend-IA, bij 70 patiënten, liet vergelijkbare cijfers zien. Respectievelijk 71 en 40 procent kreeg de functionele onafhankelijkheid terug na behandeling met stenttrombectomie. De patiënten verbleven ook minder lang in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum:15 versus 73 dagen.

Lees verder

Lees verder op: MedNet