Sterfte begin 2015 opvallend hoog

26 mei 2015 | Bron: Medisch Contact

Latten vermoedt dat er een relatie is met de langdurige griepepidemie die dit winterseizoen heeft rondgewaard. Het griepvaccin dekte deze griepvariant niet. Latten: ‘Er is een correlatie, zoals we die altijd zien tussen griepperiodes en sterfte, net als tussen kou en sterfte.’ Latten benadrukt dat deze gegevens nog moeten worden geanalyseerd. Daarbij zal ook naar de sterfte in relatie tot andere jaren en de temperatuur worden gekeken. Vooral de vergelijking met andere jaren lijkt relevant: tijdens de milde winter van 2013/2014 was de sterfte juist relatief laag.

Verder lezen

Lees verder op: Medisch Contact