Tinnitus zit overal in de hersenen

28 april 2015 | Bron: Medisch Contact

Gedurende de registraties werd zijn tinnitus herhaaldelijk gemaskeerd met behulp van een tegengeluid (residuele inhibitie). De hypothetische verklaring is dat aldus – zij het zeer tijdelijk – de neurale hyperactiviteit van de afferente banen naar het oor worden onderdrukt. Dat gaf de onderzoekers de gelegenheid na te gaan wat er in de hersenen gebeurde als de tinnitus er wel en niet was.

Het bleek dat het fantoomgeluid heel anders in de hersenen wordt gerepresenteerd dan normaal geluid. Zelfs representaties van normaal geluid en tinnitusgeluid met dezelfde auditieve kenmerken (volume en frequentie) vertonen geen enkele overeenkomst. Bij het ontstaan van tinnitus blijkt nagenoeg de gehele auditieve cortex betrokken te zijn, alsmede delen van de temporale, pariëtale, sensorimotorische en limbische cortex. Sedley e.a. spreken van ‘een coherent systeem van nauw aan elkaar gekoppelde oscillaties die verband houden met functies als geheugen en waarneming’. 

Verder lezen

Lees verder op: Medisch Contact