Tweede generatie insuline glargine krijgt positief Europees advies

10 maart 2015 | Bron: MedNet

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) baseerde het advies op het EDITON-programma van klinische trials. Daarbij is Toujeo (fabrikant Sanofi) vergeleken met de voorganger Lantus  bij 3500 patiënten met type 1 en type 2 diabetes, die met de behandeling die ze tot dan toe kregen het bloedglucose niet onder controle kregen. In vergelijking met Lantus zorgde Toujeo voor een vergelijkbare effectieve bloedsuikercontrole. Maar een voordeel ten opzichte van Lantus was dat patiënten met diabetes type 2 een significant lager risico op het krijgen van een hypoglykemie hadden, zowel overdag als in de nacht. Wel gaf de CHMP aan dat bij de overstap van Lantus naar Toujeo, mogelijk een 10 tot 18 procent hogere dosis nodig is om de bloedglucosestreefwaarde  te bereiken.

Lees verder

Lees verder op: MedNet