Tweede Kamer: beroepsverbod ook na delict in privésfeer

24 april 2015 | Bron: Medisch Contact

Het opvallende is dat expliciet in de motie staat dat het beroepsverbod opgelegd kan worden ‘ongeacht in welke setting, onder werktijd dan wel in de privésfeer, betrokkene het delict heeft gepleegd’.

Als voorbeeld van het soort misdrijf waarbij de strafrechter een algeheel beroepsverbod moet kunnen opleggen, wordt seksueel misbruik genoemd. De motie ligt in de lijn van minister Schippers, die eerder al aandrong op een lagere drempel voor het opleggen van een beroepsverbod. In reactie op de psychiater die bij een ggz-instelling werkte, en van wie bekend werd dat hij in het verleden veroordeeld was voor het bezit van kinderporno, zei zij dat een dergelijk delict niet los kon worden gezien van zijn handelen als professional.

Lees verder

Lees verder op: Medisch Contact