Uitzaaiing prostaatkanker complexer dan gedacht

7 april 2015 | Bron: Medisch Contact

Bekend was reeds dat primaire tumoren niet klonaal zijn, wat betekent dat ze niet bestaan uit een populatie genetisch identieke cellen. Ze bestaan uit subklonen, dat wil zeggen uit subpopulaties van genetisch identieke cellen, die om dominantie strijden. Behandeling met medicijnen kan er zo toe leiden dat aanvankelijk niet-dominante subklonen dominant worden, omdat ze resistent blijken tegen medicatie. Gundem e.a. vinden verder dat verschillende mutaties die elk castratieresistentie bevorderen co-existeren in verschillende subklonen binnen één patiënt.

Hong e.a. laten op basis van onderzoek kort na overlijden zien dat er nog steeds klonen van de primaire tumor in het bloed aanwezig zijn, ook al is die tumor jaren geleden verwijderd. Dat betekent dus dat jaren na dato nog uitzaaiingen mogelijk zijn. Een belangrijke vondst is ook dat niet alleen de primaire tumor uitzaait en zo secundaire tumoren vormt, maar dat ook deze secundaire tumoren weer kunnen uitzaaien.

Lees verder

Lees verder op: Medisch Contact