Vaker darmkanker op jongere leeftijd

7 november 2014 | Bron: Medisch Contact

De geobserveerde afname van darmkanker in de leeftijdsgroep ouder dan 50 jaar kan worden toegeschreven aan de nationale screeningsonderzoeken, beter getraind personeel en modernere technieken. Ook in Nederland krijgen inwoners tussen de 55 en 75 jaar elke twee jaar een oproep om ontlasting in te leveren. Indien in de ontlasting sporen van bloed worden aangetroffen wordt aanvullend onderzoek verricht.

De auteurs verwachten een afname van de incidentie van darmkanker met 33 procent in de leeftijdsgroep ouder dan 50 jaar, terwijl het aantal jongvolwassenen met darmkanker rond 2030 zal zijn verdubbeld. Ook menen ze dat screening naar darmkanker moet worden verricht voor het 50ste levensjaar indien er risicofactoren, zoals een positieve familieanamnese en chronische inflammatoire darmziekten, bestaan.


Lees verder

Lees verder op: Medisch Contact